Point cloud voor ArchiCAD

In ArchiCAD kan men vanaf versie 19 werken met pointclouds. De importcapaciteit is wel gebonden aan een maximale grootte van de pointcloud-bestanden.

Bestel nu!

Maximale 3D scan importgrootte ArchiCAD

ArchiCAD kan imports van enkele gigabites aan. Een beetje 3D scan levert echter zomaar een dataset van 50 GB op. Het programma ondersteunt daarom het inlezen van meerdere Pointcloud bestanden in één project. ArchiCAD ondersteunt daarbij het universeel E57 bestandsformaat inclusief de kleurinformatie. Wij hebben veel ervaring met het opknippen en correct aanbrengen van coördinaten. Je kunt daardoor probleemloos ook grotere datasets in ArchiCAD gebruiken.

Voordelen pointcloud voor ArchiCAD

De mogelijkheid om grote pointclouds te importeren is een zeer waardevolle toevoeging voor de Archicad gebruikers. Omdat je in het programma werkt in een 3D omgeving is een pointcloud als onderlegger de beste oplossing om snel en accuraat een 3D model te maken van de bestaande situatie of om het gemaakte model te controleren. De werkelijke situatie van gebouwen en terreinen wordt zichtbaar en bruikbaar voor het modelleerwerk.

Point cloud Van Gendthallen Amsterdam in Archicad

Pointcloud is de werkelijkheid in 3D

De pointcloud vormt een perfecte onderlegger die als het ware overgetrokken kan worden. Afwijkingen ten opzichte van de originele situatie of in de aangereikte tekeningen of modellen worden meteen duidelijk. Fouten in de interpretatie van de inmeting is bijna onmogelijk.

We zijn gewend om een model op te bouwen op basis van handschetsen en inmeet-krabbels. Een werkwijze als deze is echter zeer foutgevoelig en bevat vaak te weinig informatie en meetpunten om alle werkzaamheden in alle ontwerpfases uit te voeren. Daarnaast kost het puzzelen met de notities en het verwerken ervan erg veel tijd. De pointcloud is een volledige opname van de werkelijkheid. Terugreizen voor een aanvullende meting of omdat men iets vergeten is ook niet meer nodig.

Snede in pointcloud Van Gendthallen Amsterdam

Pointcloud voor Archicad bestellen

Wil je meteen een pointcloud voor Archicad bestellen? Ga dan naar de pagina 3D scan bestellen en vul het bestelformulier in.

Bestel nu!