Sectoren

LaserscanService heeft altijd de beste oplossing voor jouw project. Onze 3D scanservice werkt voor onderstaande sectoren – en situaties – waarin betrouwbare inmetingen van bestaande gebouwen, terreinen, installaties en andere objecten nodig zijn.

3D inmeten van gebouwen

Voor aannemers, architecten, constructeurs, vastgoedontwikkelaars, rijksoverheid, gemeenten, woningcorporaties, bouwmanagers, bouwadviesbureau ’s, ingenieursbureaus en tekenbureau ’s en vergelijkbare bedrijven en organisaties. We maken 3D laser scans van monumenten, kantoren, bedrijfsgebouwen, fabrieken en industrie.

3D inmeten van industriële installaties

Voor de sectoren; food-industrie, dierenvoeding, farma-industrie, petrochemie en vergelijkbare sectoren. Dit komt vaak neer op het uitvoeren van een 3D inmeting op een industriële plant, in hallen en fabrieken van bijvoorbeeld machines, werktuigbouwkundige onderdelen, procesinstallaties en productie- of verpakkingslijnen.

3D inmeten bruggen & wegen

Weg- en waterbouw en infrastructuur; het maken van 3D scans van civiele werken zoals bruggen, viaducten, wegen en andere infrastructuur. Dit doen we voor aannemers, architecten, ingenieursbureau’s en de overheid.

3D inmeten water- en rioleringsinstallaties

We maken 3D scans van water-, rioolinstallaties en zuiveringsinstallaties. Opdrachtgevers zijn dan gemeenten, ingenieursbureaus bedrijventerreinen of bijvoorbeeld het waterschap.

3D inmeten botenbouw

3D inscannen van grote en kleine schepen en jachten. Dit doen we voor alle soorten werven maar ook voor vele onderaannemers in de jachtbouw. We meten delen van luxe jachten voor productie van alle RVS-onderdelen, scheepsdekken voor de plaatsing van houten dekvloeren, we maken scans van de romp voor vormcontrole, deformatiemetingen op scheepsschroeven en natuurlijk voeren we alle metingen uit voor de interieurbouwers.

3D inmeten terreinen

Inmeten van de bebouwde en onbebouwde omgeving en terreinen voor architecten, gemeenten, lokale en centrale overheden. De scans worden gebruikt voor de planvorming, het maken van tekeningen en 3D terreinmodellen maar ook voor het maken van visualisaties en simulaties. Ook is het mogelijk om volumestudies te doen en bijvoorbeeld grondverzet te bepalen.

3D inmeten archeologie en bouwhistorie

Documenteren van archeologie bij opgravingen en vastleggen van objecten met een bouwhistorische waarde. De situatie en alle onderdelen worden volledig 3D ingemeten met miljoenen meetpunten. Dat doen we met speciale scanners waardoor ook de kleur goed wordt vastgelegd in de opname. Deze techniek maakt het mogelijk om allerlei tekeningen, modellen, 3D viewers, fly-throughs, films en andere producten te maken. Daarbij wordt niet alleen de site, het object of gebouw vastgelegd maar ook een groot gedeelte van de zichtbare omliggende omgeving en bebouwing wordt direct ingemeten en gefotografeerd.

3D scannen gebouwen

 • Monumenten inscannen en digitaliseren
 • 3D scanning voor controle nieuwbouw (tijdens de bouw)
 • 3D scans voor renovatie of verbouwing
 • 3D scans als nulmeting bijvoorbeeld bij instabiele woningen
 • Het maken van 2D plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden
 • Het maken van BIM modellen
 • 3D scannen van interieurs en exterieurs

 

3D scannen voor de industrie

 • Reverse engineering
 • Maken van prototypes of onderdelen, machines
 • Fabriekshallen
 • Inscannen bedrijfsinstallaties
 • Wijzigen installaties
 • 3D scan tbv beheer
 • Herontwikkeling bedrijfsterrein
 • Uitbreiding parkeerplaatsen
 • Volumebepaling depots
 • Renovatie van kabel- en leidingsystemen

 

3D scannen infrastructuur

 • Inscannen bruggen, viaducten en ander infrastructurele projecten
 • Urban planning
 • Archeologische projecten
 • Herstellen van gebouwen na beschadiging
 • Veranderingen in de binnenstad, een druk bebouwde omgeving, voor nieuwbouw en verbouw
 • Reconstructie pleinen
 • Nieuwbouw terminal of station
 • Aanpassing sluizen