Veelgestelde vragen over 3D scannen

Heb je een 3D scan nodig, maar weet je niet goed wat het is? Je kunt via onderstaande database alvast een aantal antwoorden vinden.

Wat is…

Wat is 3D scannen?

Scannen is het 3D inmeten van een object met een laserscanner. Dit meetapparaat meet razendsnel alle onderdelen die zichtbaar zijn vanaf de plaats waar de scanner staat. Het resultaat van de inmeting is een wolk van meetpunten waarbij ieder punt een coördinaat is met de juiste X-, Y- en Z-waarde. Omdat de scanner nergens ‘doorheen kan kijken’ maken we verschillende scans op meerdere plaatsen. De scans worden aan elkaar ‘geknoopt’ tot één groot bestand. De totale wolk van meetpunten noemen we een geregistreerde pointcloud. Dit bestand kan gebruikt worden voor het maken of controleren van tekeningen. De scandata wordt ook gebruikt voor het maken van 3D viewers, visualisaties, simulaties, clash-detections, orthofoto’s en deformatieanalyses.

Wilt u iets laten scannen, maar heeft u verder weinig verstand van laserscannen of pointclouds? LaserscanService richt zich specifiek op professionals met gedegen achtergrond kennis. Wel kunnen wij u verder helpen bij PelserHartman.

Wat is BIM?

Het woord BIM is een afkorting die staat voor: Building Information Modeling. In het Nederlands: Bouw Informatie Modellering. Het virtueel bouwen of BIMMEN is naast 3D scanning de bekendste innovatie van de laatste jaren in de bouw. Een BIM is een 3D model van een object of gebouw waarbij niet alleen de vormen of geometrie, maar ook de informatie over de elementen is vastgelegd. Het 3D model heeft een geïntegreerde database die onder andere materiaaleigenschappen en hoeveelheden bevat. Een dergelijk model wordt vaak opgebouwd conform bepaalde afspraken of een standaard zoals de RVB-BIM-norm. Het niveau van detail wordt vaak vastgesteld door gebruik van de term LOD wat betekent ‘level of detail’. 3D scans worden gebruikt als basis voor het maken van een BIM van de bestaande as-built situatie van een gebouw, terrein of object.

Wat is een pointcloud?

Een pointcloud is een wolk van meetpunten waarbij ieder meetpunt een eigen coördinaat (X,Y,Z-waarde) heeft. In de praktijk wordt zo’n pointcloud meestal gemaakt door een 3D laserscanner. Dat is een meetinstrument dat op hoge snelheid alles inmeet dat zichtbaar is vanaf de standplaats van de scanner. De scanner meet nergens doorheen waardoor we op meerdere verschillende plaatsen moeten gaan staan om de opnamen uit te voeren. De verschillende scans worden later op kantoor aan elkaar verbonden met de juiste oriëntatie en binnen hetzelfde coördinatenstelsel. Dit proces noemen we pointcloudregistratie. De ruwe scandata wordt hierbij omgevormd naar een volledige samengevoegde geregistreerde pointcloud. Daarna start het proces van de pointcloudvalidatie. We voeren dan verschillende testen uit om er zeker van te zijn dat we correcte en betrouwbare data leveren. Als laatste maken we de gewenste export zodat de pointcloud bruikbaar wordt in jouw teken- of modelleerprogramma. Pointclouds kunnen als onderlegger gebruikt worden in bijvoorbeeld Autodesk Revit, Autocad, Inventor, Recap, Plant 3D, Civil 3D, Vectorworks, Sketchup Pro + Undet, Archicad, Microstation, Bentley plant software, Cyclone, Cloudworks, CADworx, Aveva PDMS, Intergraph SmartPlant 3D.

Wat is scan to BIM?

Scan to BIM (ook wel scan-to-BIM) is een uitdrukking voor het in kaart brengen van een gebouw, terrein of een ander object. We bedoelen hiermee het inmeten van de bestaande situatie met behulp van 3D scanners en het maken van een 3D BIM(model) van het betreffende object. We moeten de uitdrukking ‘scan-to-BIM’ echter niet te letterlijk nemen. Het is (nog) niet mogelijk om een object in te scannen en om de scan vervolgd automatisch om te zetten naar een 3D BIM. Wel bestaan er al veel verschillende mogelijkheden om delen van het teken- en modelleerwerk te versnellen en automatiseren.

Algemeen

3D laserscan kosten

Lees hier meer over de kosten

Hoe nauwkeurig is 3D laser scanning?

Over nauwkeurigheid zijn boeken vol geschreven. Geodesie of landmeetkunde is een vak en het is niet eenvoudig om uit te leggen hoe nauwkeurigheid gezien en bepaald moet worden. Uiteraard kunnen we er wel een paar dingen over vertellen. Allereerst is het belangrijk om te weten dat begrippen als maataccuratie en scanresolutie vaak door elkaar worden gebruikt. Als mensen spreken over maataccuratie of nauwkeurigheid dan bedoelen ze vaak de resolutie, oftewel de mate van detail en de afstand tussen twee punten. Accuratie (of nauwkeurigheid) is de mate van overeenstemming van een gemeten afstand met de daadwerkelijke afstand. De nauwkeurigheid zegt iets over de afwijking van een individueel punt binnen een denkbeeldige bol met straal x. Het heeft niet zo veel zin om te kijken naar de specificaties van de scanner als we de nauwkeurigheid van de meting willen bepalen. De nauwkeurigheid wordt namelijk ook bepaald door factoren waar de scanner zelf weinig invloed op heeft. Bijvoorbeeld; de samenstelling van de kleur en structuur van het materiaal dat ingemeten wordt en de omstandigheden; luchtvochtigheid, stof, temperatuur, druk. En ook praktijkinvloeden zoals de scanmethode of scanplan, scaninstellingen, registratiemethode en software moeten niet vergeten worden. En uiteraard zijn de vaardigheden van de scanoperator van het allergrootste belang. In de praktijk geldt dat 3D scanning altijd een beter bruikbaar resultaat oplevert dan iedere andere vorm van inmeten. In de wereld van scanners is het met name van belang dat de meetdata of pointcloud betrouwbaar is. Daarom werken wij altijd met gekalibreerde scanners van top-merken en mensen met verstand van zaken. Wil je toch echt getallen horen? De afwijking van een meetpunt binnen 1 lokale scan op relatief korte afstand zal vaak 1 tot 2mm zijn.

Hoe valideer ik een pointcloud?

Hoe weet je zeker dat je de goede pointcloud hebt ontvangen? Alle pointclouds zien er even mooi uit, maar hoe krijgt je nu echt grip op de kwaliteit? Het begint met het opstellen van de juiste uitvraag en maken van goede afspraken. Bij ontvangst van de pointcloud moet het eindproduct immers vergeleken kunnen worden met de vooraf opgestelde uitgangspunten. Er zijn een aantal checks die je zelf kan uitvoeren, maar uiteraard kunnen wij dit ook voor je doen. Aan een aantal van deze checks zijn kosten verbonden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het maken van proefsneden. Die kun je namelijk zelf ook maken.
Het begint bij het controleren op de compleetheid van het afgeleverde. Er is vooraf afgesproken wat er aangeleverd zou worden. Zijn de verschillende datasets, ruwe data en informatie over resolutie, maataccuratie en vereffening aanwezig? Het is vaak ook mogelijk om kalibratierapporten incl. de uitslag van de maandelijkse checks op te vragen. Hierdoor weet je zeker dat er gewerkt is met correct ‘uitgelijnde’ scanners. Meer tips over validatie van scandata vind je op de website van PelserHartman.

Wilt u iets laten scannen, maar is dit valideren een stap te ver? Laserscan Service richt zich specifiek op professionals met gedegen achtergrondkennis. Wel kunnen wij u verder helpen bij PelserHartman.

Hoe werkt een 3D scanner?

3D laserscanners maken een zeer realistische en accurate opname van de werkelijkheid. Ze ‘vangen’
zichtbare objecten in een wolk van miljarden meetpunten. Een scanner is een meetinstrument dat met hoge snelheid metingen verricht, vaak wel meer dan 1.000.000 punten per seconde. De meettechniek is in de basis hetzelfde als die van de reflectorloze total station, maar dan heel veel sneller en volledig automatisch. De meetdata die gemaakt wordt door een 3D scanner noemen we een puntenwolk of pointcloud. Het meetapparaat ‘de laserscanner’ verricht niet alleen metingen, maar maakt tegelijkertijd ook foto’s (meestal met een interne camera) om achteraf ieder meetpunt de juiste kleurwaarde te kunnen geven. Op deze manier ontstaat snel een goed beeld van het object in zijn omgeving. Er zijn verschillende typen scansystemen zoals pulse-, phase-, wfd- en structured-light-scanners. De meest bekende merken terrestrial 3D scanners zijn Leica, Z+F, Faro, Riegl en Trimble.

Wilt u iets laten scannen, maar heeft u verder weinig verstand van laserscannen of pointclouds? Laserscan Service richt zich specifiek op professionals met gedegen achtergrond kennis. Wel kunnen wij u verder helpen bij PelserHartman.

Ik weet er nog niet zoveel van, en nu?

Dat is natuurlijk geen probleem. PelserHartman 3D measuring modelling monitoring is de grote broer van de LaserscanService en onderdeel van PH Group. Dit bedrijf concentreert zich op het in kaart brengen van bestaande situaties en objecten met de meest geavanceerde kennis en apparatuur. Daarnaast helpen ze mensen die willen starten met 3D scanning. PelserHartman geeft trainingen in zowel het uitvoeren van scanning als ook het modelleren met pointclouds in diverse tekenpakketten. Een aantal knappe koppen zijn dagelijks bezig met innovatie. Ze zijn altijd op zoek naar betere en snellere methoden om objecten in kaart te brengen. Neem contact op met PelserHartman als je denkt dat je eerst meer zou moeten weten alvorens gebruik te kunnen maken van de LaserscanService.

Waarom 3D scannen?

Zowel het inmeten met scanners als ook het tekenen of modelleren met scandata levert veel voordelen op. Het inmeten gebeurd snel en foutloos met meer dan 1 miljoen meetpunten per seconde. De hele ‘as-built’ van het object of gebouw wordt virtueel verplaatst naar je kantoor waarbij alle details later zichtbaar en meetbaar zijn. Je hoeft nooit meer terug naar de locatie voor ‘vergeten maten’ of aanvullende metingen. Scandata (de pointcloud) levert de perfecte basis voor het maken en controleren van tekeningen. Je tekent en modelleert sneller en bovendien maak je veel minder teken- en interpretatiefouten. De scandata kan ook gebruikt worden voor het maken van visualisaties, simulaties, 3D viewers, clash-detections, orthofoto’s en deformatieanalyses. In steeds meer gevallen hoeft niet alles meer getekend te worden. Pointclouds zijn direct geschikt voor het analyseren van de as-built situatie, het uitvoeren van vorm-analyses en het opsporen van eventueel aanwezige problemen of schade.

Wilt u iets laten scannen, maar heeft u verder weinig verstand van laserscannen of pointclouds? LaserscanService richt zich specifiek op professionals met gedegen achtergrond kennis. Wel kunnen wij u verder helpen bij PelserHartman.

Wat kan ik met een pointcloud?

Een pointcloud wordt het meest gebruikt voor het maken van tekeningen of 3D modellen van de bestaande situatie. De wolk van punten functioneert als onderlegger in volledige versies (geen LT- of lite-versies) van tekenprogramma’s zoals Autocad, Revit, Archicad, Vectorworks en vele andere tekenpakketten. De pointcloud functioneert ook uitstekend als naslagwerk. Met een 3D viewer is de data 3D te bekijken als een soort fotoviewer. De meeste viewers hebben uitgebreide mogelijkheden om ook zelf de maten te kunnen meten en om notities en hyperlinks te plaatsen. Er zijn veel verschillende 3D viewers. Ga naar de website van PelserHartman voor meer informatie over 3D viewers. Er is echter nog veel meer mogelijk wanneer je met pointclouds werkt. Zo kun je bijvoorbeeld vormverandering of vloervlakheid in kaart brengen met deformatie-analyses. Er kunnen orthofoto’s gemaakt worden die vaak gebruikt worden bij het maken van restauratieplannen, of als vervanger van 2D tekenwerk. Pointclouds worden ook vaak gebruikt voor het maken van visualisaties, professionele simulaties en het uitvoeren van clash-detections. Bij die laatste zoeken automatiseringen naar botsingen tussen de bestaande as-built situatie en een nieuwe ontwerp of object. Op deze manier controleren we of iets ‘wel past’ in de omgeving of tussen andere elementen.

Wilt u iets laten scannen, maar heeft u verder weinig verstand van laserscannen of pointclouds? LaserscanService richt zich specifiek op professionals met sterke achtergrondkennis. Wel kunnen wij u verder helpen bij PelserHartman.

LASERSCANSERVICE
Met welke apparatuur werken jullie?

De LaserscanService werkt altijd met de beste 3D scanners. Op dit moment zijn dat de scanners van de producenten Leica en Z+F (Zoller und Frohlich). De scanners die vaak ingezet worden zijn de types; Leica P40, Leica P50, Leica C10, Leica HDS7000, Leica BLK360, Leica RTC360, Z+F5010, Z+F5010C, Z+F5016. De LaserscanService werkt niet alleen met de beste laserscanners, we besteden ook extra aandacht aan alle systemchecks en kalibratie van de apparatuur. Hierdoor ben je altijd verzekerd van betrouwbare scandata.

Wat kost een Laserscan?

Lees hier meer over de kosten

Werken jullie ook voor particulieren?

De LaserscanService is bedoeld voor professionele bedrijven die reeds ervaring hebben met het werken met pointclouds. We werken niet voor particulieren.

Wilt u iets laten scannen, maar heeft u verder weinig verstand van laserscannen of pointclouds? Wij kunnen u zeker verder helpen bij PelserHartman.

Kan ik een laserscanner huren zonder operator?

Ja dat kan. Er zijn een paar scanners die wij verhuren zonder operator. Het is wel verplicht om vooraf een scantraining voor het specifieke meetinstrument te volgen. Wij verhuren op dit moment de Leica BLK360 en de Leica HDS7000.

Voor welke professionals is LaserscanService?

De LaserscanService is bedoeld voor mensen die al het nodige van 3D scanning weten en voldoende ervaring hebben om zelf te bepalen wat ze zouden willen laten maken. We merken in de praktijk een duidelijke splitsing tussen partijen die weten wat ze willen, en mensen die meer uitleg en begeleiding nodig hebben. Deze twee verschillende scenario’s verschillen ook vaak aanzienlijk in voorbereidingskosten en in nazorg. Verder merken wij dat sommige partijen graag zeer snel hun scandata ontvangen. We horen vaak; ‘liever gisteren dan vandaag’. De inspanningen om gehoor te geven aan deze wens zijn vaak groot waardoor we het project niet meer scherp kunnen aanbieden. Er zijn echter ook veel professionele partijen die de planning van hun projecten wat meer zelf in de hand hebben. Zij spreken graag een ruimere planning met ons af en in ruil voor een scherpe prijs. Voor ons is een professional een partij die verstand van zaken heeft maar vooral realistisch is in zijn wensen met betrekking tot product en planning.

Hoeveel ervaring moet ik hebben?

Het concept van de laserscanservice is bedoeld voor mensen die al een aantal keren met pointclouds hebben gewerkt. Wanneer je al ervaring hebt met het maken van goede pointclouds, dan ben je hier aan het goede adres. LaserscanService is gericht op het ‘standaard’ scanwerk dat inmiddels 80% van de markt omvat. Rechttoe-rechtaan scannen, maar waar goede betrouwbare data, correcte geometrie en de miljoenen punten nog steeds van meerwaarde zijn.
Als je ervaring hebt met 3D laserscanning, kun je zelf het scanplan maken. Zelf weet je natuurlijk precies wat je wel en niet op de scan hoeft te zien. Voor ons betekent dat een duidelijke opdracht, minder risico en sneller scannen; voor jou betekent dat goedkoper inmeten doordat je alleen voor de belangrijke data betaalt. Onze scherpe tarieven zijn verder mogelijk door een unieke combinatie van slimme logistiek, optimale scannerbezetting en een goed geautomatiseerde workflow.

Wilt u iets laten scannen, maar heeft u verder weinig verstand van laserscannen of pointclouds? Laserscan Service richt zich specifiek op professionals met gedegen achtergrond kennis. Wel kunnen wij u verder helpen bij PelserHartman.

Training 3D scannen

Lees hier meer over training 3D scannen.

Toch op zoek naar meer begeleiding?

Laserscanservice.nl maakt deel uit van PH Group. Onze zusterorganisatie PelserHartman is gespecialiseerd in het van A tot Z uit handen nemen van jouw scan- en modelleertraject.