Hoe kunnen we helpen?
Print

3D laserscan kosten

Rondom de kosten van 3D scannen bestaat wat onduidelijkheid. Het klinkt volgens sommigen duur, anderen verwachten dat het alles veel goedkoper maakt. In de praktijk maakt 3D scannen het inmeten steeds vaker goedkoper, maar zeker niet duurder.

3D laserscan kosten

De kosten zijn vooral afhankelijk van de mate waarin de mogelijkheden van 3D scanning benut worden. Daarnaast worden de kosten per onderdeel of bouwfase erg laag wanneer de data door meerdere partijen gebruikt kan worden. Combineren en vooruitkijken zijn sleutelwoorden. Aan het einde van de pagina komen we hier op terug.

Voordelen werken met 3D scans

3D scannen is in de praktijk, over het hele proces gezien, redelijk kostenneutraal. Werk daarom vooral met 3D scantechnieken wanneer de onderstaande zaken als muziek in de oren klinken:

 • Sneller en foutloos werken
 • Nooit meer terug naar de locatie
 • Accurate, gedetailleerde opname
 • Overzicht in complexe situaties
 • Grip op faalkosten

Wat maakt de prijs?

Laten we eerst afspreken dat het hier enkel en alleen gaat om high-end scanning. Natuurlijk zakken de kosten nog verder wanneer u werkt met goedkopere (maar nog steeds prijzige) low-end apparatuur. De Laserscan Service doet geen concessies aan kwaliteit en werkt daarom met high-end apparatuur.

High-end scanners zijn niet goedkoop in de aanschaf. De kosten worden daarbij ook nog eens sterk verhoogd door software, onderhoudscontracten, jaarlijkse kalibratie kosten (al snel € 4.000,- per jaar en 1 maand geen scanner), verzekeringen, accessoires zoals targets (€ 400,- tot € 700,- per stuk) etc.
Het klinkt daardoor alsof 3D scannen met high-end apparatuur alleen duur kan zijn. Wie vaker kostenanalyses heeft gemaakt weet wel beter. Het werkelijke kostenplaatje is afhankelijk van benutting/inzetbaarheid en de invloed op arbeidsuren. Hier komt het voordeel van high-end 3D laserscannen bovendrijven.

Hoe wordt 3D scanning goedkoper?

Een investering moet terugverdiend worden binnen een bepaalde tijd. Daarbij hoort er sprake te zijn van een normale winstmarge. U kunt zich voorstellen dat scannen heel duur wordt wanneer de scanner slechts 1 dag per week ingezet kan worden. Als een 3D scanner vaker ‘kan draaien’ kan de prijs lager worden.

De invloed van planning op de prijs

Het grootste probleem is echter planning. “Graag gisteren af,” horen wij vaak. Om dan te kunnen schakelen moeten we overcapaciteit in huis hebben. Dat betekent een extra scanner. Dit soort investeringen – die gedaan worden om altijd ja te kunnen zeggen – houden de prijs hoog.

Kosten 3D scannen door verwachtingspatroon

Iedereen weet stiekem dat veel gevraagde planningen onrealistisch en daarmee onzin zijn. De planning was al klaar voordat de opdracht helder was en de opdrachtgever akkoord had gegeven. Iedereen voelt ook wel aan dat supersnel en superlage prijs geen bestaande combinatie is. Dit gebeurt alleen als het scanbedrijf slechte kwaliteit levert, illegaal werkt of op omvallen staat.

Laserscan Service maakt 3D scans betaalbaar

We merken dat steeds meer partijen genoeg ervaring hebben om zelf te bepalen wat ze nodig hebben. Door dit te combineren met een ruime planning en flexibiliteit bij de aanvraag brengen we onze prijzen naar beneden. Nooit zo laag als low-end scanning, maar we kiezen er bewust voor nooit concessies te doen aan de kwaliteit van de scandata. U zou zich kunnen afvragen of u dat ook moet doen.

Toch snel 3D scan nodig?

Wij maken de planning voor de komende week altijd op vrijdag. Op dat moment weten we vaak waar de ‘gaten vallen’ of waar we ruimte kunnen creëren. We doen dit om onze efficiëntie op peil te houden. Dit betekent dat we op korte termijn – binnen een paar dagen – kunnen scannen. Hier kunt u gebruik van maken. Misschien morgen al!

We bieden deze ‘gaten in de planning’ aan tegen speciale lage prijzen. Is dit interessant voor u? Meld u onderaan de pagina aan om de vrijdagmiddag-acties te ontvangen via de email.

Diepere kosten/baten-analyse

Vaak wordt er meerdere malen door meerdere partijen gemeten, want in de bouw meet iedereen zijn eigen werk. Dit heeft naast dubbele meettijd nog eens veel extra kosten als reistijd en uitwerktijd tot gevolg.

De combinatie van de verschillende meetgegevens levert in veel gevallen een onnauwkeurig en foutgevoelige meetresultaat. Vaak komen verschillende meetdata – en de producten die hiermee gemaakt worden – niet met elkaar overeen.

3D scanning en werken met pointclouds geeft een geometrisch correct totaaloverzicht. Het biedt verder mogelijkheden om verschillende meetwerkzaamheden te integreren. Dit voorkomt dubbelwerk en foute interpretatie.

De voordelen van 3D laserscanning op een rijtje

 • Inmeten gaat sneller, beter en foutloos (met highend scanners)
 • Volledige opname van de werkelijkheid
 • Complete basis voor 2D en 3D tekenwerk
 • Complete basis voor controle tekenwerk
 • Modelleren gaat beter en sneller
 • Grip op complexe vormen
 • Ongrijpbare zaken komen aan het licht
 • Documentatie en nulmeting
 • Maakt fasering van het werk mogelijk
 • Maakt spreiding van kosten mogelijk
Inhoudsopgave