Hoe kunnen we helpen?
Print

Hoe nauwkeurig is 3D laser scanning?

Over nauwkeurigheid zijn boeken vol geschreven. Geodesie of landmeetkunde is een vak en het is niet eenvoudig om uit te leggen hoe nauwkeurigheid gezien en bepaald moet worden. Uiteraard kunnen we er wel een paar dingen over vertellen. Allereerst is het belangrijk om te weten dat begrippen als maataccuratie en scanresolutie vaak door elkaar worden gebruikt. Als mensen spreken over maataccuratie of nauwkeurigheid dan bedoelen ze vaak de resolutie, oftewel de mate van detail en de afstand tussen twee punten. Accuratie (of nauwkeurigheid) is de mate van overeenstemming van een gemeten afstand met de daadwerkelijke afstand. De nauwkeurigheid zegt iets over de afwijking van een individueel punt binnen een denkbeeldige bol met straal x. Het heeft niet zo veel zin om te kijken naar de specificaties van de scanner als we de nauwkeurigheid van de meting willen bepalen. De nauwkeurigheid wordt namelijk ook bepaald door factoren waar de scanner zelf weinig invloed op heeft. Bijvoorbeeld; de samenstelling van de kleur en structuur van het materiaal dat ingemeten wordt en de omstandigheden; luchtvochtigheid, stof, temperatuur, druk. En ook praktijkinvloeden zoals de scanmethode of scanplan, scaninstellingen, registratiemethode en software moeten niet vergeten worden. En uiteraard zijn de vaardigheden van de scanoperator van het allergrootste belang. In de praktijk geldt dat 3D scanning altijd een beter bruikbaar resultaat oplevert dan iedere andere vorm van inmeten. In de wereld van scanners is het met name van belang dat de meetdata of pointcloud betrouwbaar is. Daarom werken wij altijd met gekalibreerde scanners van top-merken en mensen met verstand van zaken. Wil je toch echt getallen horen? De afwijking van een meetpunt binnen 1 lokale scan op relatief korte afstand zal vaak 1 tot 2mm zijn.

 

Terug naar Veelgestelde Vragen

Inhoudsopgave