Orthofoto van point cloud

Wij kunnen ortho foto’s maken van bijvoorbeeld gevelaanzichten. Dit doen we op basis van een gekleurde pointcloud uit een high end 3D scanner. Een orthofoto is een snelle, simpele manier van accuraat documenteren.

Bestel nu!

Wat is een ortho foto van point cloud?

Een orthofoto is een foto die geometrisch gecorrigeerd is. In bredere zin betreft het hier orthogonaal genomen foto’s, loodrecht op het object (verticaal of horizontaal). In tekentermen zouden we zeggen dat het een ‘haaks’ orthogonaal aanzicht oftewel ‘top-view’ of ‘front-view’ betreft. Daardoor hebben alle onderdelen op de foto dezelfde schaal. Een ortho foto is dus een 2D foto op schaal die als onderlegger gebruikt kan worden voor het maken van een tekening van bijvoorbeeld het bovenaanzicht van een terrein of het vooraanzicht van een object.

Ortho foto van 3D scan van archeologie Sittard

Waar gebruiken we ortho foto’s van pointcloud voor?

Omdat een orthofoto eenvoudig overgetrokken kan worden, dienen de foto’s vaak als onderlegger voor restauratieplannen. Bij sommige projecten is het maken van ortho foto’s noodzakelijk om bepaalde modellen beter te kunnen begrijpen en om grip te krijgen op vormen. Ook kunnen de foto’s een belangrijke aanvulling zijn op het meetwerk. Het is mogelijk om 3D maatvoeringsmodellen te genereren uit foto’s met behulp van de techniek van fotogrammetrie. Wij gebruiken de ortho foto’s vaak als hulpmiddel om objecten en terreinen goed te kunnen tekenen. Het betreft dan altijd een combinatie tussen de meetpunten, die we maken met een total station of laserscanner, en het fotomateriaal.

Onderstaande afbeelding lijkt wel een foto. Het is echter een ‘haaks’ orthogonaal aanzicht van een gekleurde pointcloud gemaakt door een 3D scanner.

Snelle complete documentatie

Een ortho foto is een snelle, complete, zeer accurate manier van documenteren. Een ortho foto kan snel overgetrokken worden, maar soms is dat niet eens nodig. De aangeleverde beelden zijn zo volledig dat u niets meer hoeft na te bewerken. Daarom zijn ortho foto’s een zeer geschikt middel om archeologische resten te documenteren of schade aan bijvoorbeeld gebouwen in kaart te brengen.

Orthofoto van 3D scanner Z+F 5010C

Ortho foto van een spant gemaakt door een 3D scanner

Ortho foto gemaakt door een 3D scanner

Ortho foto van point cloud bestellen

Meteen een ortho foto van een point cloud bestellen?

Bestel nu!